Algemene Verkoopvoorwaarden

1Algemene Verkoopvoorwaarden

Voor alle bestellingen via onze online-shop gelden de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden.
Deze website is een initiatief van i-4ward.biz B.V. (hierna: i-4ward.biz), een commerciële onderneming (KvK.nummer 62973541) die producten levert aan zowel particulieren, als bedrijven en instellingen (hierna: afnemer). U kunt contact met ons opnemen via mail@tattoomed.nl of 1e Tochtweg 13F8, 2913 LN Nieuwerkerk a/d IJssel. BTWnr: NL8550.35.468B01


§1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van i-4ward.biz en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen i-4ward.biz en afnemer. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt af en toe verwezen naar onze eigen website www.tattoomed.nl (hierna: de website). Door te bestellen geeft u aan met de Algemene Verkoopvoorwaarden akkoord te gaan.


§2. Bestelling en totstandkoming overeenkomst
U kunt bestellen op de manieren als beschreven op de bestelpagina`s van de website.
Een bestelling is niet geldig indien i-4ward.biz uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een koop tot stand.

§3. Aanbiedingen en prijzen
Alle prijzen worden vermeld in- of exclusief BTW. Bij het plaatsen van een bestelling van meer dan € 250,- worden de portokosten niet in rekening gebracht. i-4ward.biz is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

 

§4. Verzendkosten
U betaalt per bestelling meestal eenmaal een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard verzendkosten staat aangegeven wanneer u een product besteld. Het risico van beschadiging of verlies tijdens het transport is voor rekening van de afnemer.

 

§5. Betaling
 i-4ward.biz levert alleen producten na betaling. De website biedt iDEAL, PayPal en vooraf betalen als betaling aan.
iDEAL/PayPal: ondanks dat dit algemeen beschouwd wordt als de veiligste manier van betalen, kan i-4ward.biz niet garanderen dat iDEAL en/of PayPal betalingen 100% succesvol verwerkt worden. i-4ward.biz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misgelopen betalingen.
Vooraf betalen: Nadat de bestelling geplaatst is ontvangt u een email met daarin de betaalgegevens voor vooraf betalen. Nadat de betaling binnen is wordt het product verzonden.

 

§6. Retourneren
 i-4ward.biz garandeert dat haar producten met de grootste zorg en de beste ingrediënten bereid zijn. Mocht er desondanks iets niet goed zijn aan het product, dan kan het product in de originele verpakking retour gezonden worden. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat de afnemer het product beoordeelt door het slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. U kunt het product binnen 14 dagen na bestellen aan ons retourneren.
Een artikel kan alleen worden geretourneerd in overleg met i-4ward.biz. Terugbetaling naar aanleiding van een retourzending gebeurt binnen 30 dagen op het door de afnemer aangegeven rekeningnummer. De portokosten voor de retourzending komen voor rekening van de afnemer. i-4ward.biz behoudt zich het recht voor om het aankoopbedrag van geretourneerde producten, zonder nadrukkelijk overleg, niet terug te storten.

§7. Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het i-4ward.biz klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is i-4ward.biz. Uw gegevens worden gebruikt voor de verzending van de factuur en de bestelling en wanneer je hebt aangegeven dat je nieuws per e-mail wilt ontvangen. i-4ward.biz verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

§8.Aansprakelijkheid
i-4ward.biz is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig i-4ward.biz geleverd artikel, tenzij i-4ward.biz aansprakelijk is op grond van enig dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek). In dat geval komt uw schade voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van € 1.000,- in het geval van zaakschade (verlies van een zaak) en tot een bedrag van maximaal € 10.000,- in geval van persoonsschade (schade door dood of letsel) . Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed.

2Privacy Policy